Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2457-НС
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1017-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", регистрирано с Решение на ЦИК № 2210 от 26.03.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Цонева, представляващ сдружението в полза на 27 (двадесет и седем) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

 1. Петранка Величкова Стаматова         ЕГН ...
 2. Александър Йорданов Тодоров                      ЕГН ...
 3. Златина Златкова Иванова                  ЕГН ...
 4. Атанас Георгиев Чобанов                    ЕГН ...
 5. Иван Петров Бедров                             ЕГН ...          
 6. Давид Мартинов Наумов                     ЕГН ...
 7. Димитрина Борисова Стоичкова        ЕГН ...
 8. Николай Михайлов Бизев                   ЕГН ...
 9. Адриан Яворов Кирилов                     ЕГН ...
 10. Силвия Милчева Ницова                   ЕГН ...
 11. Диана Димитрова Пашова                  ЕГН ...
 12. Росица Боянова Миленкова-Хронева ЕГН ...
 13. Саша Димитрова Христова                ЕГН ...
 14. Надежда Тодорова Кръндева              ЕГН ...
 15. Руслан Халет Трад                               ЕГН ...
 16. Бисер Иванов Петков                          ЕГН ...
 17. Александър Колев Стаменов             ЕГН ...
 18. Мария Тинчева Динева                       ЕГН ...
 19. Пламена Иванова Петкова                 ЕГН ...
 20. Яница Радева Радева                           ЕГН ...
 21. Йордан Богомилов Йорданов                        ЕГН ...
 22. Петър Георгиев Бояджиев                  ЕГН ...
 23. Райчин Георгиев Рачев                                   ЕГН ...
 24. Емилия Романова Медник                  ЕГН ...
 25. Маргарита Николова Ананиева         ЕГН ...
 26. Росина Обретенова Тодорова                        ЕГН ...
 27. Теодора Максимова Давидкова         ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1235-НС / 11.08.2022

  относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1234-НС / 11.08.2022

  относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

 • № 1233-НС / 11.08.2022

  относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

 • всички решения