Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2455-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костенец, област София

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-1109 от 02.10.2015 г. от Емил Христов Даскалов – упълномощен представител на партия „БСП лява България“, за промяна в ОИК – Костенец. Предлага се на мястото на Денислава Славейкова Донкова – член на комисията, да бъде назначена Лили Георгиева Михайлова. Към искането са приложени: заявление за освобождаване като член на ОИК – Костенец от Ваня Йорданова Драгоева, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, уверение от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Костенец, област София, Денислава Славейкова Донкова, ЕГН…, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Костенец, област София, Лили Георгиева Михайлова, ЕГН ....

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения