Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2454-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: възражение от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“

Постъпило е възражение по електронната поща с вх. № МИ-10-264/01.10.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Кърджали от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“. Възражението разглежда вътрешнокоалиционни въпроси. Няма изложени факти или възражения срещу конкретно решение на ОИК. Във възражението дори се сочи коректност на действията на ОИК – Кърджали. Възражението е за представяне на списък от представителя на коалиция „Реформаторски блок“ за нарушаване на вътрешнокоалиционно споразумение и невключването на представители на СДС в него.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения