Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2454-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: възражение от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“

Постъпило е възражение по електронната поща с вх. № МИ-10-264/01.10.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Кърджали от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“. Възражението разглежда вътрешнокоалиционни въпроси. Няма изложени факти или възражения срещу конкретно решение на ОИК. Във възражението дори се сочи коректност на действията на ОИК – Кърджали. Възражението е за представяне на списък от представителя на коалиция „Реформаторски блок“ за нарушаване на вътрешнокоалиционно споразумение и невключването на представители на СДС в него.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение от Общинската организация на СДС – Кърджали, относно разпределение на СИК от квотата на „Реформаторски блок“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения