Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2451-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Катерина Гешева, упълномощен представител на „Синята коалиция“, срещу Решение № 65-НС/15.04.2013 г. на РИК –Пазарджик, с което са назначени СИК на територията на община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 966-НС от 18.04.2013 г. от Катерина Гешева, упълномощен представител на „Синята коалиция", срещу Решение № 65-НС/15.04.2013 г. на РИК -Пазарджик, с което са назначени СИК на територията на община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Според жалбоподателя одобреният състав на СИК на територията на община Пазарджик, макар и формално да изпълва полагащото се квотно представителство, в това число в състава и ръководството на СИК, в полза на „Синята коалиция", то с оспореното решение РИК не се е съобразила с направеното предложение в хода на консултациите. Основното оплакване на жалбоподателя е, че 23 членове от квотата на „Синята коалиция" са разпределени в секции в града, а останалите 46 члена са разпределени в населени места извън гр. Пазарджик.

Това обстоятелство се счита от жалбоподателя за крайно несправедливо и тенденциозно, като същият намира  че по този начин „Синята коалиция" е поставена в неравностойно положение, като вместо да се грижи за предизборната си кампания и срещи с избиратели, представляващият следва да се занимава с технически въпроси, свързани със съставите на секционните избирателни комисии. Моли за отмяна на оспореното решение, след като да бъдат дадени задължителни указания на РИК - Пазарджик.

Към жалбата е приложено пълномощно от представляващия „Синята коалиция" в полза на Катерина Гешева и копие от направеното предложение за състав на СИК на територията на община Пазарджик, с регистрационен индекс и дата 27-00-20/08.04.2012 г. РИК - Пазарджик е изпратила ведно жалбата и цялата преписка по издаване на атакуваното решение. 

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Пазарджик, а разгледана по същество за неоснователна.

Производството по назначаване на СИК е уредено в чл. 34 и чл. 35 от ИК, като с подробни указания се е произнесла и Централната избирателна комисия с Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. в т.ч. и по отношение на квотното разпределение на местата в съставите и ръководствата на СИК в полза на съответните партии и коалиции от партии. Видно от представената преписка по издаване на атакуваното решение, изцяло е спазено предписаното от закона производство по назначаване на СИК на територията на община Пазарджик. Проведени са съответните консултации на 26 март 2013 г., 4 и 8 април 2013 г., на които са представени документите по чл. 34, ал. 2 от ИК. Участниците в консултациите не са постигнали съгласие по отношение назначаването на СИК, което е отбелязано и в съответните протоколи от провеждането им. На последно проведената консултация на 8 април 2013 г. е останал недоволен единствено представителят на „Синята коалиция", който е настоял да няма повече от един член в една секционна комисия, тъй като в предварително изготвеното разпределение на „Синята коалиция" са били отредени по двама представители в седем секции, като от 69 представители на СК - 16 са били предвидени за секции, разположени в гр. Пазарджик, а останалите 53 в секции, разположени в съставните села на община Пазарджик.

С оспореното решение РИК - Пазарджик е назначил СИК именно при условията на непостигнато съгласие между участниците в консултациите, като е съобразила и едно от възраженията на представителя на „Синята коалиция" като не е допуснала наличие на повече от един неин представител в една секционна избирателна комисия.

Следва да се посочи, че атакуваното решение на РИК - Пазарджик е постановено при наличието на законно установения кворум и мнозинство и в изпълнение на правомощията по чл. 29, ал. 1, т. 2 от ИК като изцяло са съобразени указанията, закрепени в Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК, в това число и по отношение броя на членовете на секционните избирателни комисии, както и е запазено съотношението между партиите и коалициите от партии в ЦИК съгласно Методиката - Приложение № 1 към посоченото решение.

Централната избирателна комисия не споделя доводите на жалбоподателя, че РИК - Пазарджик следва изцяло да съобрази направените от съответния участник производство конкретни предложения за състава и ръководството на СИК. Съгласно указанията в т. 18 от Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК в случаите на непостигнато съгласие в консултациите РИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се в максимална степен с предложенията на политическите партии и коалициите от партии, като следва да се отбележи, че практически е невъзможно точното и пълно съобразяване на направените предложения от всички участници в производството. В този смисъл законодателят е предоставил изцяло в оперативната самостоятелност на РИК  преценката какъв подход да възприеме при назначаване съставите и ръководствата на СИК - дали да удовлетвори претенциите първо на „малките" квотни представителства, или да задоволи квотите на участниците в производството с по-голям дял в състава и ръководствата на СИК.  С оглед на изложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение. 

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка чл. 34 и чл. 35от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Катерина Гешева, упълномощен представител на „Синята коалиция", срещу Решение № 65-НС/15.04.2013 г. на РИК -Пазарджик, с което са назначени СИК на територията на община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения