Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2450-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2014 г. за назначаване на ОИК в община Гулянци

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-1094/01.10.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Ирена Йорданова Ирличанова, член на ОИК – Гулянци.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Гулянци, област Плевен, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Ирена Йорданова Ирличанова в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2015 г., като ЕГН на Ирена Йорданова Ирличанова – член на ОИК – Гулянци, да се чете „ЕГН …, вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 5/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1895-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения