Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2450-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2014 г. за назначаване на ОИК в община Гулянци

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-1094/01.10.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Ирена Йорданова Ирличанова, член на ОИК – Гулянци.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Гулянци, област Плевен, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Ирена Йорданова Ирличанова в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1895-МИ/НР от 4 септември 2015 г., като ЕГН на Ирена Йорданова Ирличанова – член на ОИК – Гулянци, да се чете „ЕГН …, вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 5/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1895-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения