Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 245-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гулянци, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Гулянци, област Плевен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-190 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Гулянци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гулянци, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добринка Кирилова Маринова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александър Любенов Миндизов

 

СЕКРЕТАР:

Илона Кръстева Петкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Велислава Валериева Фирова

 

 

Тодор Асенов Иванов

 

 

Веселин Митов Ганов

 

 

Елица Славчева Лашкова

 

 

Светослав Божидаров Пенев

 

 

Цветомир Илийчев Цанков

 

 

Деви Христов Дилков

 

 

Надя Михайлова Любенова

 

 

Виолета Лазарова Блажева

 

 

Радослава Стефанова Стоянова

 

 

Силвия Боянова Петкова

 

 

Галин Петров Николов

 

 

Тодор Йорданов Георгиев

 

 

Димитрина Бориславова Марешова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения