Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2448-НС
София, 15 април 2021 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота от действителните гласове при избори за народни представители, подлежат на възстановяване.

Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не отговарят на посоченото законово изискване, не следва да бъдат възстановени, а следва да постъпят по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 131, ал. 1 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2428-НС от 08.04.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1.ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия, коалиция

Брой действителни гласове

%

1. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

116434

3.59

2. БСП за БЪЛГАРИЯ

480146

14.79

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

78414

2.41

4. Движение за права и свободи - ДПС

336306

10.36

5. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

302280

9.31

6. БНО

94515

2.91

7. ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

150940

4.65

8. ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

42057

1.30

9. ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ

75926

2.34

10. ГЕРБ-СДС

837707

25.80

11. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

565014

17.40

 2. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити на партии и коалиции, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия или коалиция

Брой действителни гласове

%

1. НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ)

4788

0.15

2. Български национален съюз – НД

2901

0.09

3. ПП АБВ

14798

0.46

4. АТАКА

15659

0.48

5. КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/

9415

0.29

6. БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

3751

0.12

7. ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

13182

0.41

8. Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000)

3485

0.11

9. ПП НАЦИЯ

897

0.03

10. ПП МИР

3653

0.11

11. Граждани от Протеста

2356

0.07

12. ПП Глас Народен

8308

0.26

13. ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

16868

0.52

14. ПП ПРАВОТО

2165

0.07

15. ПП Благоденствие-Обединение-Градивност

1586

0.05

16. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

5554

0.17

17. Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

3438

0.11

18. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

3342

0.10

19. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

3408

0.10

3. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити от инициативните комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от районната избирателна квота, както следва:

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

%

1. ИК за издигане на Пламен Владимиров Масарлиев – независим, издигнат в Първи изборен район - Благоевградски

169

0.01

2. ИК за издигане на Давид Леон Леви - независим, издигнат в Двадесет и четвърти изборен район - София

259

0.01

Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения