Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2448-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1757-МИ/НР от 3 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Якоруда

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-1001/28.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН… на Анна Иванова Главеева-Ганева, зам.-председател на ОИК – Якоруда.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1757-МИ/НР от 3  септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Якоруда, област Благоевград, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на зам.-председателя на комисията Анна Иванова Главеева-Ганева в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1757-МИ/НР от 3 септември 2015 г., като ЕГН на Анна Иванова Главеева-Ганева – зам.-председател на ОИК – Якоруда, да се чете „ЕГН…“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1757-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения