Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2446-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 981-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 819 (осемстотин и деветнадесет) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Катерина Живкова Кастелова  
Олег Кръстев Мушкаров  
Василка Йосифова Иванова  
Славчо Димитров Джампалски  
Валери Крумов Миленков  
Георги Методиев Миладинов  
Александър Любенов Евтимов  
Антон Виктор Асиски  
Анатолий Иванов Бенов  
Стоян Калоянов Илиев  
Борислав Александров Мутафчийски  
Вангел Димитров Аврамов  
Надка П еткова Танева  
Венцеслав Стефанов Кожухаров  
Владимир Димитров Иванов  
Владимир Цветанов Димитров  
Димитър Петков Костадинов  
Евелина Евстатиева Георгиева  
Екатерина Илиева Чакалска  
Елисавета Веселинова Стойчева  
Величка Стойова Мангурева  
Златко Асенов Златев  
Валентина Георгиева Рангелова  
Йорданка Георгиева Слатинска  
Калинка Борисова Христова  
Костадин Иванов Сандев  
Красимир Иванов Божурски  
Крум Петров Палпулов  
Мая Георгиева Христова  
Кирил Борисов Ивановски  
Николай Кръстев Бошкилов  
Симеон Александров Илков  
София Кирилова Гълъбова  
Александър Иванов Ризов  
Юлиян Методиев Гошев  
Николай Михайлов Христов  
Христо Спасов Трайков  
Лъчезар Лазаров Халпиев  
Васил Димитров Динчев  
Валентин Кръстев Бошкилов  
Любима Александрова Димова  
Венцислав Маринов Петров  
Ясен Георгиев Самарджиев  
Николай Панайотов Крайков  
Димитър Петров Чалъков  
Валери Костадинов Тосев  
Виктор Давидков Богдански  
Тодор Методиев Додунчев  
Димитър Борисов Филипов  
Иван Димитров Грозданов  
Мария Николова Стойнева  
Анушка Кръстева Костадинова  
Борис Методиев Василев  
Момчил Каменов Димитров  
Любен Илиев Милев  
Петър Кирилов Захов  
Стефан Иванов Жеков  
Костадин Иванов Жеков  
Стоян Петров Петров  
Дафинка Димчова Бойчева  
Асен Смиленов Кьосев  
Станке Миланов Богдански  
Станке Христов Янев  
Асен Ангелов Велинов  
Цанко Христов Църнаклийски  
Катя Димитрова Мурдиева  
Петър Василев Марчев  
Иван Георгиев Магурев  
Боян Методиев Янков  
Златко Смиленов Стойчев  
Светослав Василев Христов  
Валентин Александров Амов  
Велизар Русев Каров  
Дияна Методиева Петрова  
Васил Десподов Кокалков  
Любен Георгиев Евтимов  
Владислав Николов Качев  
Даниел Георгиев Генов  
Румен Ангелов Христов  
Станке Дамянов Чачкаров  
Йордан Иванов Марков  
Мария Иванова Йорданова  
Йордан Стефанов Мишов  
Теменужка Ангелова Николова  
Асен Кирилов Шопов  
Гроздан Любомиров Докузов  
Александър Тасев Ментов  
Симеон Николов Манов  
Венера Любенова Цонева  
Иван Петров Калпачки  
Виктор Томов Рашев  
Лозена Смиленова Янкова  
Таско Симеонов Гогов  
Екатерина Владимирова Левкова  
Мохамед Нидал Ашрам  
Георги Спириев Пиргов  
Спаска Тодорова Величкова  
Атанас Тасков Гогов  
Полина Каменова Манова  
Радослав Руменов Иванов  
Жулиета Михайлова Илиева  
Недялка Максимова Гогова  
Юлиян Албенов Зурнаджиева  
Севдалин Ивайлов Иванов  
Младен Ангелов Николов  
Кирил Борисов Ивановски  
Таня Апостолова Главеева  
Димитър Костадинов Божков  
Велко Георгиев Марин  
Роза Николова Беличенова  
Бисер Момчилов Вакльов  
Муса Ибрахимов Дурльов  
Шабан Джемал Кунгьов  
Даниела Илиева Бучкова  
Борис Георгиев Кутин  
Емилия Иванова Зайкова  
Айша Ибрахим Робова  
Марио Калинов Манджуков  
Георги Стоянов Филипов  
Катя Георгиева Станкова  
Цветко Велчов Алекиев  
Мария Аспарухова Шаламанова  
Карамфила Иванова Манджукова  
Георги Ангелов Кепишов  
Петър Барисов Карагеоргиев  
Георги Петров Хаджиценев  
Елена Крумова Балабанова  
Таня Кирилова Тасева  
Илияна Лозанова Дякова  
Иван Стойчов Балабанов  
Гроздан Любомиров Докузов  
Екатерина Благоева Янчева  
Мария Асенова Попгаврилова  
Крум Христов Новоселски  
Митко Йорданов Златев  
Огнян Николов Стоилов  
Павел Апостолов Мурджов  
Илко Йорданов Новаков  
Мартин Августинов Ракитин  
Анна Григорова Борисов  
Антон Йорданов Ташев  
Йорданка Георгиева Илчова  
Филчо Йорданов Крушалийски  
Александър николов чивиев  
Димитър Тодоров Лулейски  
Валентин Стойнев Димитров  
Йордан Борисов Маламов  
Стойне Николов Чивиев  
Екатерина Иванова Маркова  
Александър Ромеов Благоев  
Росица Лазарова Достумска  
Радослав Стефанов Нушков  
Петър Олег Петров  
Петър Борисов Петров  
Виктория Иванова Иванова  
Емилия Николова Митова  
Йордан Георгиев Николов  
Георги Христов Песев  
Стефан Борисов Георгиев  
Венцислав Димитров Георгиев  
Злати Георгиев Тунев  
Адрияна Аспатухова Живкова  
Чавдар Чавдаров Синанов  
Елена Александрова Караянева  
Светлана Костадинова Глушкова  
Господин Ангелов Бойков  
Магдалена Тодорова Мандажиева  
Костадин Димитров Караянев  
Мария Вихренова Белчева  
Георги Божиков Вълканов  
Мария Костадинова Танчева  
Паско Славчев Ташков  
Костадин Великов Тулев  
Росен Малинов Хавальов  
Сергей Юриев Газиев  
Федя Малинов Хавальов  
Андон Стойков Полянов  
Димитър Великов Баханов  
Костадин Илиев Бояджиев  
Боянка Стоянова Касариева  
Стефан Иванов Милушев  
Чавдар Чавдаров Синанов  
Мария Николова Андреева  
Христо Александров Делин  
Никола Живков Андреев  
Иван Стефанов Мадолев  
Георги Петров Алексиев  
Йорданка Петрова Пундова  
Ракина Лазарова Апостолова  
Цецка Василева Андреева  
Красимира Георгиева Алистарова  
Бончо Томов Смилков  
Мария Георгиева Юрукова  
Весела Иванова Лардева  
Вера Стоянова Зотева  
Мая Цветанова Падарева  
Георги Василев Манолов  
Христо Исидоров Георгиев  
Весела Кадифина Огненова  
Явор Михайлов Трайков  
Лиляна Атанасова Попхристова  
Таня Йорданова Стойкова  
Велин Евтимов Иньовски  
Веска Здравкова Димитрова  
Деяна Костадинова Митова  
Донка Георгиева Христова  
Живка Иванова Йонева  
Христина Стоянова Шошева  
Пауна Кръстева Мазнокова  
Георги Лазаров Султанов  
Божидар Иванов Радовски  
Лазар Стоянов Георгиев  
Лиляна Иванова Чергова  
Боряна Георгиева Коларова  
Мария Борисова Николова  
Катинка Иванова Опренова  
Уляна Петрова Орманлиева  
Димитрина Ангелова Великова  
Величка Иванова Ангова  
Александър Костадинов Стоянов  
Атанас Филипов Коларов  
Ваня Стоянова Георгиева  
Соня Спасова Маркова  
Йорданка Николова Славкова  
Симеон Алексов Златков  
Вангел Костадинов Митрев  
Янка Атанасова Угренова  
Величка Димитрова Маркилова  
Костадин Иванов Радовски  
Даниела Герасимова Стойкова  
Георги Иванов Цветков  
Никола Тодоров Василев  
Васил Евтимов Янков  
Елена Иванова Точева  
Димитър Борисов Георгиев  
Асен Тодоров Тодоров  
Елена Илиева Смилянова  
Величка Андонова Атанасова  
Кирил Вангелов Захов  
Стоянка Асенова Харискова  
Ваня Иванова Гегова  
Иван Николаев Кунчев  
Вергил Георгиев Божиков  
Таня Петрова Башлиева  
Владимир Борисов Сотиров  
Йорданка Андонова Цапаревска  
Гергана Петрова Радовска  
Стефан Димитров Янкулов  
Добромир Иванов Гиздов  
Лефтерка Кирилова Бакалова  
Асен Спиров Бакалов  
Десислава Кирилова Дайраджиева  
Мария Стоименова Калчункова  
Велика Атанасова Декова  
Йордан Радков Каймаканов  
Моника Атанасова Угренова  
Стоян Чавдаров Янакиев  
Петя Иванова Кабаджийска  
Кирил Стоянов Танушев  
Нина Атанасова Проданова  
Илия Сотиров Манов  
Димитър Костадинов Георгиев  
Миглена Живкова Тасева  
Илинка Стефанова Георгиева  
Мария Иванова Костадинова  
Милка Христова Костадинова  
Петър Стойчев Ночев  
Здравко Тимов Тунчев  
Веска Василева Петрова  
Петрана Георгиева Пеовска  
Славчко Костадинов Църнаков  
Иван Кръстев Пановски  
Христо Мицев Стоянов  
Кирил Серафимов Назъров  
Кирил Христов Янкулов  
Кирил Иванов Симов  
Диляна Сашева Танчева  
Стоянка Кирилова Гавазова  
Ангел Георгиев Мицев  
Тони Генчев Харизанов  
Снежанка Георгиева Костадинова  
Николай Кирилов Димов  
Мария Спасова Гегова  
Петър Алексов Цветков  
Розалина Георгиева Атансова  
Здравко Кирилов Милев  
Александър Иванов Витанов  
Благой Димитров Кюлев  
Вера Георгиева Тодева  
Димитър Николов Рупчин  
Емил Иванов Витанов  
Диана Михайлова Билярова  
Невена Георгиева Кехайова  
Красимир Иванов Тодоров  
Иван Костадинов Дурчов  
Лъчезар Атанасов Атанасов  
Иван Костадинов Кюркчиев  
Мария Крумова Самарджиева  
Величка Иванова Дундова  
Крум Николов Лазаров  
Спас Димитров Мазулов  
Христо Петров Шумаров  
Димитър Иванов Русков  
Елка Николова Обецанова  
Янка Михайлова Рускова  
Георги Костадинов Пидов  
Борис Любенов Чучулайн  
Любен Георгиев Стефанов  
Георги Гълъбов Бориков  
Асен Лазаров Коев  
Иванка Стоянова Дурчова  
Костадин Владимиров Докторов  
Борис Николов Сакарев  
Никола Борисов Сакарев  
Димитрина Иванова Тютюнчева - Сакарева  
Даниела Здравкова Златева  
Костадин Димитров Баряков  
Константин Иванов Смилев  
Петър Ангелов Янев  
Румен Иванов Чифлигаров  
Мария Димитрова Гераксиева  
Костадин Тодоров Тодоров  
Николай Костадинов Витанов  
Марияна Асенова Стругова  
Огнян Сабинов Балдев  
Марийка Стоянова Кременлиева  
Мария Иванова Търтова  
Олег Илиев Милев  
Гина Владимирова Бунова  
Тюлфит Мустафов Караибраимов  
Мустафа Абдураманов Куртев  
Стоян Георгиев Шекеров  
Никола Василов Малаков  
Ибрахим Шерифов Джуркин  
Тодор Еньов Малаков  
Стойка Йорджева Дишлянова  
Крум Владков Кокошаров  
Митко Тефиков Дедьов  
Огнян Сабинов Балдев  
Мурад Алилов Пехливанов  
Смаил Ибраимов Кържалиев  
Георги Томов Бусаров  
Илия Кирилов Воденичаров  
Мария Георгиева Чонева  
Георги Ангелов Попов  
Галина Любенова Маркова  
Валентина Атанасова Фотева  
Снежана Георгиева Пангева  
Николай Ангелов Дуков  
Светла Ангелова Коцева  
Кирил Георгиев Караколев  
Красемир Щилянов Сиркьов  
Алексей Асенов Спахиев  
Емил Миленов Синапов  
Милко Събев Хаджиев  
Младен Асенов Бостанджиев  
Младен Асенов Доленски  
Силвет Юсуфова Чаушева  
Валентин Маринов Ангелов  
Красен Райков Цанков  
Ерол Ахмед Мустан  
Соня Лалчева Костадинова  
Тодорка Теофилова Стефанова  
Пенка Маргаритова Тодорова  
Росица Кънчева Ганчева  
Недялка Николова Гьорева  
Йорданка Петрова Васильонова  
Райна Цанева Димитрова  
Добромир Йорданов Христозов  
Соня Кирилова Христова  
Валентина Филипова Митева  
Кристин Христова Петкова  
Валя Тодорова Атанасова  
Христинка Дончева Димитрова  
Иван Асенов Йорданов  
Марийка Димитрова Коляшева  
Гергана Цончева Балабанова  
Евелин Драганов Иванов  
Марийка Колева Жекова  
Денка Радкова Панова  
Милен Методиев Янков  
Гинка Галенова Господинова  
Димитър Милков Дончев  
Стоян Красимиров Куртев  
Миглена Красенова Димутрова  
Ивалина Апостолова Христова  
Златка Георгиева Иванова  
Веселин Герчев Ангелов  
Господин Гочев Костов  
Валя Тотева Атанасова  
Пейчо Жечев Драгнев  
Исмет Шерифов Мехмедов  
Февзи Ниязиев Герджиков  
Димитър Димиторв Георгиев  
Димитър Димитров Христов  
Северин Емилов Бориславов  
Руси Георгиев Русев  
Шабан Мехмедов Мехмедов  
Шабан Алиев Мустафов  
Добрин Николаев Добрев  
Шевки Ахмедов Хюсеинов  
Станислав Ангелов Герджиков  
Мариус Руменов Джуров  
Тефик Мустафов Пехливан  
Муса Салиев Чолаков  
Билял Алиосманов Якубов  
Хюсеин Кямилов Хюсеинов  
Кямил Рамадан Шабан  
Христо Илиев Бодуров  
Васил Красенов Василев  
Диян Василев Димитров  
Ганчо Стефанов Георгиев  
Светослав Великсанов Цветков  
Хюсеин Хюсеин Мехмед  
Цветан Руменов Стойнов  
Тодор Стефанов Илиев  
Красен Петров Стоичков  
Софийка Методиева Христова  
Стоянка Стоянова Давидкова  
Константин Борисов Костадинов  
Георги Анастасов Георгиев  
Неждат Васви Мустафа  
Евгени Добрев Тактаков  
Валентина Иванова Трифонова  
Славка Тодорова Анева  
Гергана Недялкова Кунева  
Валентин Бойков Велев  
Мирослава Ангелова Петрова  
Янаки Димитров Янакиев  
Христо Илиев Христов  
Надежда Неделчева Илиева  
Стефана Маринова Стойчева  
Босилка Георгиева Милева  
Тодорка Борисова Симеонова  
Райчо Маринов Райчев  
Иванка Маринова Ганчева  
Веско Боянов Христов  
Милонка Герчева Иванова  
Диана Атанасова Атанасова  
Йорданка Петрова Жекова  
Атанас Стойнов Личев  
Александър Василев Въков  
Мария Михайлова Иванова  
Милена Христова Маринова  
Огнян Ангелов Коюмджиев  
Маргарита Христова Генова  
Милен Велев Чолаков  
Ангел Христов Маринов  
Иван Вичев Йорданов  
Зюлбие Рамаданова Тончева  
Йорданка Кулева Дякова  
Исмаил Мудтафа Исмаил  
Иванка Гилева Таскова  
Назим Осман Тупа  
Салим Хюсниев Салимов  
Кремена Рангелова Иванова  
Сабри Хасанов Омбашиев  
Веселина Минчева Василева  
Георги Алексиев Горев  
Христо Николаев Христов  
Стефчо Симеонов Добрев  
Неджат Мюджелиб Мустафа  
Нурсел Шукриева Ахмед  
Жечка Димитрова Симеонова  
Невзат Алим Кязимов  
Христо Петров Добрев  
Антоан Николаев Костадинов  
Стоян Николаев Стоянов  
Юсеин Мехмед Садък  
Нихат Фикредин Мехмед  
Иван Колев Иванов  
Саид Ахмед Нури  
Иззет Сюлейманов Сеидов  
Хакъ Сабри Шюкри  
Фахри Хълми Мехмед  
Сеид Сюлейман Сеид  
Салим Салим Рахим  
Хасан Юмер Хюсеин  
Айхан Басри Хасан  
Гюлшерин Себайдин Реджебова  
Джемал Мехмед Хаджи  
Биртан Махмудов Мехмедов  
Фикри Мехмед Яхя  
Ревасие Исмед Мехмед  
Тургай Сабахатинов Яхяев  
Идриз Кадир Юсуф  
Найде Наил Сали  
Милка Димитрова Пенева  
Симеон Петков Стоянов  
Иван Колчев Гичев  
Йовка Вескова Жечева  
Снежана Иванова Кайкова  
Георги Йорданов Георгиев  
Драгомира Малчева Стоянова  
Атанаска Жечева Лазарова  
Мариян Йорданов Георгиев  
Димитричка Ангелова Петрова  
Пенчо Атанасов Пенчев  
Петко Пенчев Маджаров  
Жана Иванова Иванова  
Цанка Колева Христова  
Светослав Леонидов Страшемиров  
Антон Николов Асенов  
Златка Георгиева Димитрова  
Бронхилда Станчева Николова  
Ивелина Пламенова Ангелова  
Радослав Василев Иванов  
Галина Иванова Йорданова  
Валентина Драгомирова Велева  
Дочко Иванов Дочев  
Невен Минков Петров  
Господин Минев Стефанов  
Мариета Стефанова Митева  
Петко Тодоров Петков  
Генчо Пламенов Йорданов  
Павлинка Иванова Митева  
Ивелина Младенова Добрева  
Крастинка Добрева Драгнева  
Пламен Манолов Николов  
Кирилка Димитрова Ангелова  
Тодор Еленков Вачев  
Цветомир Неделчев Василев  
Павел Живков Стоянов  
Александър Мирославов Александров  
Йоана Искренова Йосифова  
Севдалина Маринова Тодорова  
Валери Георгиев Иванов  
Стефка Димитрова Маринова  
Йордан Димитров Начев  
Иванка Костадинова Стойчева  
Мирянка Стойчева Кръстева  
Захари Димитров Бахарев  
Стоян Стефанов Василев  
Васил Илиев Янев  
Пенка Каранфилова Попова  
Веселина Недева Ничева  
Златка Неделчева Христова  
Хриска Янкова Иванова  
Силвия Милкова Димитрова  
Денчо Зарев Дамянов  
Стоянка Иванова Захариева  
Дияна Благоева Костова  
Калинка Руменова Николова  
Мария Минкова Желяскова  
Соня Митева Манова  
Георги Христов Бъчваров  
Валентин Стоянов Маринов  
Дорина Иванова Маринова  
Радослав Светлозаров Гичев  
Николай Любенов Калев  
Стефан Костадинов Стойнов  
Николай Петров Петров  
Стефан Иванов Стефанов  
Стойчо Галинов Стоев  
Миглена Иванова Гайчева  
Христо Ганчев Баев  
Димчо Димитров Димов  
Дора Радославова Макова  
Цветанка Стайкова Петрова  
Десислва Йорданова Маринова  
Васко Димитров Димов  
Христина Иванова Иванова  
Върбинка Стефанова Малушева  
Светла Иванова Лулова  
Нико Бориславов Маеров  
Кателна Йорданова Недялкова  
Станчо Тодоров Станев  
Янка Йорданова Тодорова  
Тодор Иванов Гроздев  
Свилена Янкова Андреева  
Миленка Герогиева Михайлова  
Диана Николаева Колева  
Светослав Георгиев Славов  
Илия Маринов Стоянов  
Петър Янков Петров  
Бойка Маринова Недялкова  
Георги Ангелов Мутафчийски  
Александър Христов Христов  
Минко Иванов Гочев  
Марийка Вичева Илиева  
Даринка Костадинова Милева  
Снежана Стоянова Велева  
Иван Калоянов Иванов  
Марияна Трифонова Иванова  
Марина Андонова Петрова  
Анатоли Богданов Ангелов  
Васил Стефанов Василев  
Пламен Богомилов Панайотов  
Свилен Стойков Серафимов  
Стоян Димитров Стоянов  
Полина Валентинова Георгиева  
Надя Антонова Христова  
Марияна Добромирова Христова  
Маринка Стоянова Стойчева  
Ангел Димитров Ангелов  
Събка Велева Хараланова  
Гинка Иванова Кънчева  
Орлин Йорданов Йорданов  
Петко Илиев Павлов  
Вардарина Китанова Пачаръзова  
Юмер Ахмедов Хаджиев  
Иванка Янкова Жечева  
Гина Цанкова Матрозова  
Иванка Стоянова Пенева  
Борис Кинев Бойчев  
Виолета Симеонова Нейчева  
Богомил Маринов Георгиев  
Тодор Георгоиев Куманов  
Севдалин Николов Михайлов  
Красимира Николова Савова  
Стефан Владимиров Анев  
Мария Георгиева Герова  
Елка Николова Димитрова  
Даринка Господинова Тодорова  
Николай Симеонов Димитров  
Мустафа Алиосман Садък  
Лиляна Богданова Вълева  
Хриска Гълабова Динчева  
Антоанета Любомирова Живкова  
Вунка Василева Петкова  
Наталия Кирилова Живкова  
Стоян Василев Стоянов  
Юсуф Рушан Ефраим  
Ерол Ридванов Алиев  
Нурджихан Сюлейманова Мустафова  
Ерджан Мустафа Казак  
Юсуф Исмаил Ахмед  
Бейзат Сюлейман Мехмед  
Съткъ Юсуф Рушан  
Севгин Фикретов Салиев  
Алекбер Вадет Исмаил  
Валентин Пейчев Василев  
Рейхан Хълми Сали  
Ердинч Ридван Хасан  
Айхан Самиев Заидов  
Гюнайдън Мехмед Рамис  
Бейхан Ефраим Назиф  
Орхан Неджмиев Хюсеинов  
Димка Венкова Владимирова  
Васил Димитров Василев  
Виолета Христова Стаменова  
Костадинка Милкова Христова  
Димитричка Георгиева Енева  
Пенка Костадинова Иванова  
Димка Минчева Милушева  
Петър Чавдаров Карагяуров  
Билян Симеонов Дъбев  
Десислава Валентинова Йорданова  
Пламена Христова Пенчева-Дъбева  
Марияна Динкова Йорданова  
Румяна Матеева Дескова  
Атанаска Апостолова Николаева  
Мая Миткова Георгиева  
Дарина Христова Николова  
Йорданка Станимирова Тодорова  
Елена Василева Стефанова  
Тодорка Езекиева Лазарова  
Цветелина Неделчева Иванова  
Николай Георгиев Матвеев  
Емил Фиданчев Стоичков  
Румяна Кръстева Вълчева  
Димитринка Георгиева Николова  
Ваня Петрова Иванова - Николова  
Марияна Христова Йонкова  
Гинка Тодорова Минкова  
Иванка Тодорова Йорданова  
Росица Станимирова Пенева  
Вела Косева Стоева  
Петя Златилова Апостолова-Вълчева  
Аглика Николаева Колева-Василева  
Василена Симеонова Михайлова  
Николинка Георгиева Мицова  
Петър Пламенов Тенев  
Дора Илиева Милева  
Петранка Димитрова Николова  
Жечка Дончева Стоянова  
Верка Стоянова Дънкова  
Росен Тодоров Ботев  
Живомир Димитров Димитров  
Денчо Рашков Иванов  
Начко Михайлов Ангелов  
Маргарита Георгива Великова  
Малин Спасов Христов  
Нора Ванева Денчева  
Николета Денчева Александрова  
Христо Атанасов Христов  
Христинка Петрова Николаева  
Димитър Смилков Илиев  
Славчо Иванов Славов  
Добри Маринов Добрев  
Димо Маринов Иванов  
Пламен Димитров Папуров  
Кънчо Христов Иванов  
Радослав Божидаров Радев  
Анатоли Стоянов Александров  
Маргарит Маринов Йорданов  
Тодор Ангелов Янев  
Станей Йорданов Алексиев  
Алиш Барев Ибрахимов  
Йордан Крумов Йорданов  
Радослав Николов Георгиев  
Копринка Георгиева Иванова  
Трендафил Панайотов Трендафилов  
Мустафа Исуфов Бутрев  
Галин Дачев Кънев  
Илиян Иванов Димитров  
Страти Стоянов Стратев  
Славка Любенова Стефанова  
Милена Панайотова Йорданова  
Ахмед Хасанов Сюлейманов  
Янко Иванов Анев  
Величка Фердинандова Иванова  
Джелил Билял Тупев  
Орфета Исакова Кутева-Хараланова  
Иванка Дочева Иванова  
Анка Илиева Иванова  
Ивайло Павлов Първанов  
Стефанка Асенова Иванова  
Мирослав Тодоров Марчев  
Росица Петрова Караджова  
Атанас Петков Цанев  
Славчо Симеонов Славчев  
Кольо Христов Колев  
Васил Христов Костов  
Димитър Тонев Пеев  
Димитър Красимиров Мирев  
Пенка Йорданова Ангелова  
Диян Русев Дечев  
Марийка Димитрова Николова  
Данчо Димитров Йорданов  
Добрин Светославов Добрев  
Фатме Османова Османова  
Пламен Димитров Папуров  
Пламен Димов Панайотов  
Петко Неделчев Петков  
Живко Тодоров Димитров  
Петър Иванов Карагеоргиев  
Пламен Дончев Панайотов  
Галя Стоянова Василева  
Тодор Руменов Рафаилов  
Нина Петкова Митева  
Марко Русев Марков  
Васил Николаев Богословов  
Николинка Дончева Максимова  
Антоанета Стефанова Димова  
Райна Йорданова Джамбазова  
Рувайде Кязимова Мустафова  
Христо Янков Маринов  
Фикрет Ахмедов Ахмедов  
Надя Петрова Найденова  
Димитър Добрев Стефанов  
Иванка Захариева Николова  
Радостина Миланова Янева  
Райко Йорданов Миланов  
Николинка Христова Ангелова  
Стоянка Стойкова Захариева  
Тодор Максимов Петров  
Цеца Василева Илиева  
Цветанка Стоименова Арсова  
Николинка Петрова Петрова  
Стефка Ангелова Анастасова  
Хасан Салиев Хасанов  
Янка Георгиева Костадинова  
Радка Павлова Стоилова  
Веселин Маринов Веселинов  
Николай Божилов Богословов  
Димитър Найденов Димитров  
Мариян Живков Маринов  
Петранка Велчева Димитрова  
Димитър Стоименов Максимов  
Снежана Божилова Николова  
Стелиана Йорданова Миланова  
Боряна Димитрова Петкова  
Йорданка Владимирова Андонова  
Хакъ Ибрямов Хасанов  
Стефан Илиев Генев  
Гергана Валентинова Василева  
Марин Веселинов Златков  
Павлета Тонева Йорданова  
Найден Иванов Иванов  
Георги Петров Георгиев  
Пламен Кирилов Петков  
Найден Игнатов Неделчев  
Тодор Ненов Тодоров  
Ангел Атанасов Карагяуров  
Димитър Петков Петков  
Гецо Стойчев Гецов  
Пеньо Атанасов Цонев  
Венета Русанова Мисирджиева  
Кръстинка Йорданова Железова  
Пламен Кръстев Бужев  
Иван Стоянов Иванов  
Иван Неделчев Неделчев  
Венетка Иванова Колева  
Румен Стойчев Русев  
Ивелина Константинова Андреева  
Валентин Стоянов Русчев  
Деница Цонева Иванова  
Диан Николов Христов  
Николай Руменов Георгиев  
Мирослав Росенов Енчев  
Пламен Кирилов Петков  
Румен Георгиев Русев  
Атанас Великов Атанасов  
Румяна Неделчева Иванова  
Неделчо Господинов Петров  
Димитър Ганчев Димитров  
Анака Марчева Неделчева  
Георги Минев Гьоков  
Кръстьо Стойков Якимов  
Иванка Венкова Цанкова  
Пламен Вълчев Атанасов  
Павел Димитров Радев  
Наско Драганов Илиев  
Снежина Недкова Драганова  
Светлана Маринова Янкова  
Елена Панайотова Костова  
Начо Добрев Иванов  
Никола Иванов Георгиев  

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения