Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2445-НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 25 октомври 2015 г., които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс

При извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК в частта по т. 2 е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от ЗПУГДВМС и съгласувателно писмо на министъра на финансите с вх. № НР-04-2 от 25.09.2015 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 100 от АПК, чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 16, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка  във връзка с чл. 178 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2347-НР от 25 септември 2015 г. на ЦИК в частта по т. 2, като постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от ЗПУГДВМС и съгласувателно писмо на министъра на финансите с вх. № НР-04-2 от 25.09.2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2347-НР/

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения