Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2445-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 972-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК от Георги Николов Атанасов - председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 17.04.2013 г. по ф.д. № 16/2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Георги Атанасов, представляващ сдружението, в полза на 14 (четиринадесет) лица - представители на „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

 

1. Владимир Димитров Милушев
2. Евгени Николаев Точев
3. Златко Христов Генчев
4. Димитър Иванов Митов
5. Васил Янев Василев
6. Георги Аспарухов Павлов
7. Георги Недев Марков
8. Евгени Донев Донев
9. Георги Крумов Георгиев
10. Георги Любенов Георгиев
11. Даниел Христов Банков
12. Жени Нисторова Сапунджиева
13. Мариянка Иванова Митева
14. Коста Николаев Марков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения