Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2444-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-226/10.04.2021 г. от Николай Стефанов Радулов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, и да не бъде обявен за избран за народен представител в Двадесети и четвърти изборен район – София.

С Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. Николай Стефанов Радулов е обявен за избран за народен представител партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Николай Стефанов Радулов да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви следващият кандидат в листата за избран.

Въз основа на подаденото заявление от Николай Стефанов Радулов, същият следва да бъде заличен от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, Антон Йорданов Адамов, с ЕГН …, под № 3 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Николай Стефанов Радулов.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения