Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2443-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Станислав Димитров Говедаров за народен представител в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в Четиридесет и петото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-225/10.04.2021 г. от Димитър Руменов Рунков – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“, и да не бъде обявен за избран за народен представител в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

С Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. Димитър Руменов Рунков е обявен за избран за народен представител коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Димитър Руменов Рунков да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви следващият кандидат в листата за избран.

Въз основа на подаденото заявление от Димитър Руменов Рунков, същият следва да бъде заличен от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Тридесет и първи изборен район – Ямболски, Станислав Димитров Говедаров, с ЕГН …, под № 2 от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, на мястото на Димитър Руменов Рунков.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения