Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2442-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-214/09.04.2021 г. от Юлия Георгиева Чортленева – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, и да не бъде обявена за избрана за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски.

С Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. Юлия Георгиева Чортленева е обявена за избрана за народен представител от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Юлия Георгиева Чортленева да не бъде обявена за избрана за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви следващият кандидат в листата за избран.

Въз основа на подаденото заявление от Юлия Георгиева Чортленева, същата следва да бъде заличена от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Александър Велиславов Тодоров, с ЕГН …, под № 4 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” в Петнадесети изборен район – Плевенски, на мястото на Юлия Георгиева Чортленева.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения