Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2441-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Николай Димитров Хаджигенов, ЕГН …, с вх. № НС-11-76 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и пети изборен район – София;

2. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-10-201 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на БСП за България в Двадесет и пети изборен район – София;

3. от Атанас Петров Атанасов, ЕГН …, с вх. № НС-11-77 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;

4. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-10-220 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Шести изборен район – Врачански;

5. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-10-218 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Тридесети изборен район – Шуменски;

6. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН …, с вх. № НС-10-219 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;

7. от Филип Маринов Станев, ЕГН …, с вх. № НС-10-207 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и пети изборен район – София;

8. от Драгомир Стефанов Петров, ЕГН …, с вх. № НС-10-217 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осемнадесети изборен район – Разградски;

9. от Станислав Тодоров Трифонов, ЕГН …, с вх. № НС-10-210 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

10. от Георги Станчев Георгиев, ЕГН …, с вх. № НС-10-216 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

11. от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-215 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Единадесети изборен район – Ловешки;

12. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № НС-10-213 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

13. от Ивайло Ванев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-212 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;

14. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-211 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и трети изборен район – София;

15. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН …, с вх. № НС-10-209 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски. В срока по чл. 299, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс е постъпило допълнително заявление от Виктория Димитрова Василева с вх. № НС-10-209\1 от 10.04.2021 г., с което моли да не бъде взимано предвид предходното й заявление, с което иска да бъда обявена за избрана в Двадесет и шести изборен район – Софийски, и да остане избрана в Десети изборен район – Кюстендилски.

16. от Любомир Антонов Каримански, ЕГН …, с вх. № НС-10-208 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;

17. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-206 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Тридесети изборен район – Шуменски;

18. от Красен Кирилов Кралев, ЕГН …, с вх. № НС-10-205 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;

19. от Росен Димитров Желязков, ЕГН …, с вх. № НС-10-204 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и четвърти изборен район – София;

20. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН …, с вх. № НС-10-203 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Четвърти изборен район – Великотърновски;

21. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-11-79 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;

22. от Александър Димитров Симидчиев, ЕГН …, с вх. № НС-11-78 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

23. от Ивайло Николаев Мирчев, ЕГН …, с вх. № НС-11-80 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и четвърти изборен район – София;

24. от Мая Божидарова Манолова-Найденова, ЕГН …, с вх. № НС-11-81 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и трети изборен район – София.

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г., допълнено с Решение № 2440-НС от 11 април 2021 г., и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание, както следва:

1. Стоян Костадинов Стоев, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Първи изборен район – Благоевградски;

2. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;

3. Иван Йорданов Димитров, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Първи изборен район – Благоевградски;

4. Димитър Георгиев Найденов, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) във Втори изборен район – Бургаски;

5. Павел Алексеев Христов, ЕГН …, от  листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;

6. Владимир Славчев Вълев, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;

7. Кирил Сашев Симеонов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;

8. Христо Михайлов Дочев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четвърти изборен район – Великотърновски;

9. Иван Василев Хиновски, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шести изборен район – Врачански;

10. Деляна Валериева Пешева, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седми изборен район – Габровски;

11. Адлен Шукри Шевкед, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Девети изборен район – Кърджалийски;

12. Светослав Георгиев Георгиев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

13. Иван Богомилов Петков, ЕГН …, от листата на БСП за България в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

14. Ивайло Пеев Старибратов, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

15. Мария Василева Капон, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

16. Лъчезар Иванов Бакърджиев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

17. Петър Христов Димитров, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесети изборен район – Силистренски;

18. Бонка Сергеева Василева, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;

19. Никола Христов Кръстев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски.

20. Лъчезар Димитров Борисов, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

21. Тунджай Рамадан Йозтюрк, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

22. Светослав Бончев Колев, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

23. Силви Кирилов Петров, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;

24. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

 Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Кристина Стефанова

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Димитър Димитров

Член: Емил Войнов

Член: Ивайло Ивков

Член: Йорданка Ганчева

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мирослав Джеров

Член: Николай Николов

Член: Силвия Стойчева

Член: Таня Цанева

Член: Цветанка Георгиева

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения