Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Борован

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1014/29.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Иван Тодоров Карамелски, член на ОИК – Борован.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Борован, област Враца, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Иван Тодоров Карамелски в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1903-МИ/НР от 4 септември  2015 г., като ЕГН на Иван Тодоров Карамелски – председател на ОИК – Борован, да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение. Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1903-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения