Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2439-НС
София, 9 април 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Мария Стефанова с вх. № С-160 от 04.04.2021 г. с твърдение в него за публикувана на сайта dnes.dir.bg, собственост на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, в 11:20 ч., информация за предварителни резултати от социологическите проучвания по повод изборите за народни представители на 4 април 2021 г., което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, във връзка с § 1, т. 15 от ДР ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на dnes.dir.bg, при която установи, че на 4 април 2021 г. към 15:50 ч. на същата е публикувано съобщението „Към 14 часа: Минимални изменения в листовката с медикаменти Божконазал, възродин форте и републицин остават близо, но все още извън рецептата“. След текста „Допитването за съставяне на лечебна програма за нов здравословен начин на живот даде обновени резултати. Следим данните от две паралелни преброявания, като първото току-що обяви какво се случва към 14 часа................“, следва съобщението „Вижте във Фейсбук страницата на Dnes.dir.bg хода на анкетата в конкретни имена и проценти“.

На фейсбук страницата на dnes.dir.bg са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, относно резултати от гласуването в изборите на 4 април 2021 г. към 10:00 ч., 11:00, 12:00 и към 14:00 ч., като в публикацията към 14:00 ч. е посочено: ГЕРБ-СДС - 24.5, БСП за България - 18.9, Има такъв народ - 14.0, ДПС - 10.1, Демократична България - 8.8, Изправи се! Мутри вън! - 5.9, ВМРО - 4.4, БНО-Българско лято - 2.0, ВОЛЯ-НФСБ - 2.0.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради горното Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти по партии и коалиции на фейсбук страницата на dnes.dir.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 475 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в 3-дневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 ИК актовете за установяване на нарушенията по чл. 475 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса. Предвид обстоятелството, че социалната мрежа фейсбук е с национален обхват и е профил в социална мрежа на „Българският интернет портал – dnes.dir.bg, собственост на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, се налага извод, че компетентен да състави акт за установяване на допуснатото нарушение е председателят на ЦИК по решение на комисията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК , за това, че на 4 април 2021 г. са обявени резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите за народни представители чрез публикуване на фейсбук страницата на dnes.dir.bg, собственост на „ДИР.БГ“ АД, като в публикацията към 14:00 ч. е посочено: ГЕРБ-СДС - 24.5, БСП за България - 18.9, Има такъв народ - 14.0, ДПС - 10.1, Демократична България - 8.8, Изправи се! Мутри вън! - 5.9, ВМРО - 4.4, БНО-Българско лято - 2.0, ВОЛЯ-НФСБ - 2.0., извършено от „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения