Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2439-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на ОССЕ/БДИПЧ за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са писма от Министерството на външните работи с вх. № 771-НС/11.04.2013 г. и № 936-НС/17.04.2013 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели представители на ОССЕ/БДИПЧ за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към писмото е приложен списък с имената.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. следните лица:

 1. Арба Мурати (Албания)
 2. Инге Кристенсен (Дания)
 3. Юрген Биндер (Германия)
 4. Хайнз-Диетер Душерер (Германия)
 5. Христос Христогеоргакис (Гърция)
 6. Димаш Алджанов (Казахстан)
 7. Атай Сабюров (Киркизстан)
 8. Елеонора Булат (Молдова)
 9. Бернардус Гроен (Холандия)
 10. Ивана Станойев (Сърбия)
 11. Мичъл Полман (САЩ)
 12. Карън Рейнхарт (САЩ)
 13. Миклош Харасти (Унгария)
 14. Полин Мария Лемос (Великобритания)
 15. Владимир Мисев (Македония)
 16. Алексей Громов (Руска федерация)
 17. Деян Докич (Сърбия)
 18. Джована Майола (Италия)
 19. Мария Краус (Румъния)
 20. Дамир Малбашич (Хърватия)
 21. Лела Цаава (Грузия)
 22. Малгорзата Анна Фалечка (Полша)
 23. Люсине Бадалян (Армения)

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения