Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2437-НС
София, 9 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІІ от Решение № 2428-НС от 8 април 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите, решения на Централната избирателна комисия № 2416-НС, № 2417-НС, № 2418-НС, № 2419-НС, № 2420-НС, № 2421-НС от 8 април 2021 г., с които е решила да не обявява за избрани следните кандидати за народни представители въз основа на техни заявления до ЦИК от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“: в Девети изборен район – Кърджалийски, Хасан Азис Исмаил, в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Искра Димитрова Михайлова-Копарова, в Девети изборен район – Кърджалийски, Ресми Мехмед Мурад, в Шести изборен район – Врачански, Десислава Димитрова Тодорова, в Шести изборен район – Врачански, Каролина Симеонова Кьолер, и в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, Николай Тонев Колев, решения № 2422-НС и № 2423-НС от 8 април 2021 г. на ЦИК, с които е решила да не обявява за избрани следните кандидати за народни представители въз основа на техни заявления до ЦИК от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС: в Седми изборен район – Габровски, Павлин Красимиров Ганчев, и в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и в Двадесет и пети изборен район – София, Бойко Методиев Борисов, както и решения № 2429-НС, № 2430-НС и № 2431-НС от 9 април 2021 г., с които е решила да не обявява за избрани следните кандидати за народни представители въз основа на техни заявления до ЦИК от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“: в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Александър Христов Методиев, в Тридесети изборен район – Шуменски, Айсел Исмаил Руфад, и в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Руслан Великов Коларов, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс, раздел VІІ от Решение № 2428-НС от 8 април 2021 г., решения № 2416-НС, № 2417-НС, № 2418-НС, № 2419-НС, № 2420-НС, № 2421-НС, № 2422-НС и № 2423-НС от 8 април 2021 г. и решения № 2429-НС, № 2430-НС и № 2431-НС от 9 април 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения