Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2437-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: протокол-грама за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 232, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образец на протокол-грама за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Приложение № 1).

Приложение № 1 не се публикува.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения