Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2434-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Милко Великов Пенчев – представител на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“, срещу Решение № 120-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК - Добрич

Постъпила е жалба чрез ОИК – Добрич, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1053/30.09.2015 г. от Милко Великов Пенчев – представител на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“, срещу решение № 120-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Добрич, с което е заличена регистрацията на Павлина Димитрова Митри като кандидат за общински съветник от листата на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“ в община Добричка, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени: Препис от решение № 120-МИ/29.09.2015 г. на ОИК – Добрич; препис от удостоверение за регистрация в ЦИК на жалбоподателя; препис от Решение № 1774-МИ от 03.09.2015 г. на ЦИК за регистрация на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“; препис от решение № 82-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Добрич за регистрация листата на общински съветници на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“; удостоверение за настоящ адрес с изх. № 1852 от 29.09.2015 г. от община Добрич и пълномощно в полза на Милко Великов Пенчев.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е постановено при липса на компетентност от страна на ОИК, тъй като нито Изборния кодекс, нито с Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК се възлагат компетенции на ОИК да заличава регистрация на кандидат от листа в условия на вече допусната такава. Изтъква се също така, че обявяването на недействителност на регистрацията на кандидат на основание чл. 413, ал. 7 от ИК е изцяло в правомощията на ЦИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение, алтернативно да се прогласи неговата нищожност.

 Жалбата е подадена в срок, от надлежно упълномощено лице с правен интерес, разгледана по същество е неоснователна.

С решение № 82-МИ от 21.09.2015 г. ОИК – Добрич, е регистрирала листата на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“ в това число и тази на Павлина Димитрова Митри, поставена под № 23 в листата. За да заличи регистрацията на Павлина Димитрова Митри като кандидат за общински съветник в община Добрич, ОИК е била сезирана от ЦИК с писмо с вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“, ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. Видно от същата справка Павлина Димитрова Митри има постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес извън страната. Съгласно разпоредбата на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, за да е налице пасивно избирателно право, е необходимо кандидатът да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне един от тях да е на територията на населеното място, в което се кандидатира за общински съветник към дата 24 април 2015 г. включително. За удостоверяване на обстоятелството, че кандидатът има и настоящ адрес в същия изборен район в изпълнение на изискванията на § 1, т. 1 от Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК се представя удостоверение № 1852 от 29.09.2015 г. на община Добрич.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните изводи:

Липсата на настоящ адрес в страната на кандидат за общински съветник е предпоставка за заличаване на регистрацията му и това е в компетентността на ОИК съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 15 от ИК. Централната избирателна комисия обявява недействителността на регистрацията на кандидат в хипотезите на чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК, а в случая заличаването е с оглед липсата на пасивно избирателно право на кандидата за общински съветник. Недопустимо е установяването на обстоятелства, за които вече има официален документ, издаден от ГД „ГРАО“ в МРРБ, с оглед искането, което е направено за доказване на наличието на настоящ адрес, представяйки удостоверение № 1852 от 29.09.2015 г. на община Добрич.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Добрич, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Милко Великов Пенчев – представител на ПП „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“, срещу решение № 120-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Добрич, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения