Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2434-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба на Атанас Данев Станев, срещу решение № 41 от 10.04.2013 г. на РИК – Търговище, с което е отказано да заличи регистрацията му като кандидат от листата на ПП „Българската левица“ в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 844-НС от 13.04.2013 г. от Атанас Данев Станев, срещу решение № 41 от 10.04.2013 г. на РИК - Търговище, с което е отказано да заличи регистрацията му като кандидат от листата на ПП „Българската левица" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Жалбоподателят твърди, че бил заблуден в коя партия желае да го регистрират като кандидат. Направил писмена молба - отказ, че не желае да бъде издигнат като кандидат от тази партия, защото в действителност разбрал коя е тя и не бил съгласен с платформата й и не желаел да бъде неин кандидат. Посочва, че нито в заявлението си, нито в декларацията си е отразил от коя партия дава съгласие да бъде регистриран и счита, че след като е подал допълнителна молба, следва да бъде заличен като кандидат за народен представител от ПП „Българската левица", поради което обжалва решение № 41 и моли да бъде отменена регистрацията му като кандидат.
Приложени са атакуваното решение, протокол № 9 от 10.04.2013 г. на РИК - Търговище, от проведено заседание на 10.04.2013 г. с взетото решение № 41 на комисията; копие от обявеното на сайта на комисията решение; писмо изх. № 200-НС от 09.04.2013 г. на ЦИК; молба да бъде изключен жалбоподателят от кандидатите за народни представители от ПП „Българската левица"; решение № 17 от 06.04.2013 г. на РИК - Търговище, за регистрация на листа на ПП „Българска левица", където жалбоподателят е под № 3; протокол № 7 от 06.04.2013 г. на РИК - Търговище, на заседание, на което е взето решение за регистрация и протокол № 8 от 08.04.2013 г. на РИК - Търговище.
Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу решение на РИК, което подлежи на обжалване пред ЦИК, поради това е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Изборният кодекс съдържа подробна правна уредба на условията и реда за регистрация на кандидатите за народни представители (чл. 106 - чл. 111 от ИК). В кодекса обаче липсва изрична правна уредба на възможността регистриран кандидат за народен представител да поиска заличаване на регистрацията си и така да се откаже от по-нататъшно участие в изборния процес в това качество. Тази правна възможност се извежда от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ИК, уреждаща правото на едно лице да бъде избирано за народен представител. След като става въпрос за право, а не за задължение, от волята на носителя му зависи дали ще го упражни и, ако го направи, до кой момент ще го упражнява. Затова в ИК няма предвидена законова пречка регистриран кандидат да оттегли съгласието си за участие в изборите. Правната последица от това следва да бъде заличаване на неговата регистрация от РИК. Противното би означавало едно право - правото на българските граждани да бъдат избирани за народни представители, след момента на регистрацията им като кандидати, да се превърне в задължение. Такова тълкуване би противоречало на същността на пасивното избирателно право. В този смисъл са и мотивите на Конституционни съд, изложени в решение № 1 от 8 март 1994 г. по к.д. № 22 от 1993 г. Извършването на заличаване в този случай не поражда правна последица на чл. 111, ал. 4 и ал. 5 от ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 41 от 10.04.2013 г. на РИК - Търговище, с което е отказано на Атанас Данев Станев да бъде заличена регистрацията му като кандидат от листата на ПП „Българската левица" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
УКАЗВА на РИК - Търговище, да заличи Атанас Данев Станев от кандидатската листа на ПП „Българската левица" в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения