Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2433-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: предоставяне на ЦИК на обобщена информация за подадени заявления по чл. 44, ал. 2 от ИК чрез интернет страницата на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 44, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на „Информационно обслужване" АД да предостави на ЦИК на технически носители - 2 бр., информацията за подадените потвърдени и непотвърдени заявления по чл. 44, ал. 2 от ИК, обобщени по държави и населени места.
УПЪЛНОМОЩАВА Мая Андреева и Елена Маркова заедно да подпишат протокола за приемане на тази информация.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения