Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2433-НС
София, 16 април 2013 г.

ОТНОСНО: предоставяне на ЦИК на обобщена информация за подадени заявления по чл. 44, ал. 2 от ИК чрез интернет страницата на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 44, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на „Информационно обслужване" АД да предостави на ЦИК на технически носители - 2 бр., информацията за подадените потвърдени и непотвърдени заявления по чл. 44, ал. 2 от ИК, обобщени по държави и населени места.
УПЪЛНОМОЩАВА Мая Андреева и Елена Маркова заедно да подпишат протокола за приемане на тази информация.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения