Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2431-МИ/НР
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1814-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК – Завет, област Разград

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1814-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, като:

- името на секретаря на ОИК – Завет, област Разград, да се чете НУРАЙ НЕЖДЕТ МЕХМЕД вместо „Нурай Неджет Мехмед“;

- името на члена на ОИК – Завет, област Разград, да се чете ФИЛИЯН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ вместо „Филиан Петров Чолаков“;

- името на члена на ОИК – Завет, област Разград, да се чете АХТЕР БИЛГИ АБТУЛА вместо „Ахтер Билги Абдула“;

- името на члена на ОИК – Завет, област Разград, да се чете ЦАНКА СТАНЧЕВА БРЪЧКОВА вместо „Станка Станева Бръчкова“.

Анулира издадените удостоверения с допуснати грешки.

Да се издадат нови удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения