Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 243-ЕП
София, 25 април 2014 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 235-ЕП от 24 април 2014 г. и Решение № 238-ЕП от 25 април 2014 г. и утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т.1, т. 19, чл. 371 и чл. 372 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 235-ЕП от 24 април 2014 г. и утвърдените с него технически характеристики на бюлетините, поправени с Решение № 238-ЕП от 25 април 2014 г.
2. Утвърждава технически характеристики и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България съгласно приложения № 1 и 2, които са неразделна част от настоящото решение.
3. При производството и отпечатването на бюлетините да се спазват следните изисквания:
3.1. Формат на бюлетината съгласно приложения № 1 и 2.
3.2. Бюлетините се слепват в кочани по 100 бр. заедно съгласно Приложение № 93 от изборните книжа.
4. Приложенията не се публикуват.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения