Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 243-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чупрене, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чупрене, област Видин, от 01.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-231 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чупрене.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чупрене, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Славяна Младенова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Велков Стефанов

 

СЕКРЕТАР:

Биляна Валентинова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Никола Цецков Тодоров

 

 

Никола Иванов Кутрин

 

 

Мирослав Серьожев Милков

 

 

Ваня Борисова Иванова

 

 

Анжела Ангелова Тодорова

 

 

Людмила Генадиева Живкова

 

 

Камелия Аниева Костова

 

 

Величка Димитрова Богдановска

 

 

Параскева Иванова Митова

 

 

Сашко Иванов Андрейнски

 

 

Михаил Младенов Доцински

 

 

Богдана Василева Миленкова

 

 

Мила Тодорова Дойчинова

 

 

Полина Цветанова Семкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения