Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2429-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Евелин Георгиев Парасков – заместник-председател на ПП „Съюз за Пловдив“, срещу решение № 284-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив

Постъпила е жалба чрез ОИК – Пловдив, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1055/30.09.2015 г. от Евелин Георгиев Парасков – заместник-председател на ПП „Съюз за Пловдив“, срещу решение № 284-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив, с което е заличена регистрацията на Божидар Аргиров Дишлянов като кандидат за общински съветник под № 18 в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив на ПП „Съюз за Пловдив“.

Към жалбата са приложени: копие от лична карта на Божидар Аргиров Дишлянов; решение № 284-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив, с отбелязване за датата и часа на обявяването му на таблото за обявяване решенията на общинската избирателна комисия; разпечатка от интернет страницата на ОИК – Пловдив, с публикуваното решение; справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г.; протокол № 13 от заседание на ОИК – Пловдив, от 29.09.2015 г.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно. Излага доводи, че Божидар Аргиров Дишлянов отговаря на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и по-специално на изискването да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Съображенията на жалбоподателя са, че регистрираният кандидат има постоянен адрес в община Пловдив, като адресната регистрация на него е извършена на 1 април 2011 г. Жалбоподателят твърди, че регистрираният кандидат е в официално трудово правоотношение на пълен работен ден от 2009 г. досега в пловдивска фирма, което може по безспорен начин да се установи и докаже. В жалбата се съдържа оплакване, че неправилно в решението е посочено, че ПП „Съюз за Пловдив“ е коалиция. Жалбоподателят моли да се отмени като незаконно обжалваното решение.

След като разгледа жалбата и преписката по издаване на обжалваното решение № 284-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Пловдив, е прието въз основа на постъпила в ОИК справка за извършена проверка от ГД „ГРАО“, която е препратена от Централната избирателна комисия с писмо изходящ номер на ЦИК МИ-15-1006/28.09.2015 г., ведно с указание за заличаване на кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. След като е съобразила резултата от проверката на ГД „ГРАО“ и в изпълнение на указанията за заличаване от Централната избирателна комисия, направени въз основа на тази проверка, Общинската избирателна комисия – Пловдив, е постановила правилно и законосъобразно решение. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответната община. От извършената проверка се установява, че Божидар Аргиров Дишлянов има регистрация по настоящ адрес извън територията на Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Евелин Георгиев Парасков – заместник-председател на ПП „Съюз за Пловдив“, срещу решение № 284-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения