Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2428-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 2427-НС от 8 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и петото Народно събрание, произведени на 4 април 2021 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната

1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК): 6 789 605.

2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК): 3 334 283.

3. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 ИК, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК): 44 604.

4. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по т. 4а и т. 4б): 3 334 233.

4а. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини (сумата от числата по т. 4а от протоколите-хм и числата по т. 4 от протоколите-х на СИК): 2 544 270.

4б. Брой на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по т. 4б от протоколите-хм на СИК): 789 923.

5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК): 86 527.

6. Общ брой на всички действителни гласове (сумата от числата по т. 6а и т. 6б): 3 247 754.

6а. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6а от протоколите-хм и числата по т. 6 от протоколите-х на СИК): 2 457 831.

6б. Общ брой на действителните гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6б от протоколите-хм на СИК): 789 957.

6.1. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 6.1а и т. 6.1б): 3 200 098.

6.1а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 6.1а от протоколите-хм и числата по т. 6.1 от протоколите-х на СИК): 2 424 409.

6.1б. Брой на действителните гласове за кандидатските листи от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6.1б от протоколите-хм на СИК): 775 959.

6.2. Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 6.2а и т. 6.2б): 47 749.

6.2а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 6.2а от протоколите-хм и числата по т. 6.2 от протоколите-х на СИК): 33 678.

6.2б. Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6.2б от протоколите-хм на СИК): 14 082.

7. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините и „Не подкрепям никого“:

Партия/Коалиция Действителни гласове %
1 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 116434 3.59
2 НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) 4788 0.15
3 Български национален съюз – НД 2901 0.09
4 БСП за БЪЛГАРИЯ 480146 14.79
5 ВЪЗРАЖДАНЕ 78414 2.41
6 ПП АБВ 14798 0.46
7 АТАКА 15659 0.48
8 КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 9415 0.29
9 Движение за права и свободи - ДПС 336306 10.36
10 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 3751 0.12
11 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 302280 9.31
12 ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 13182 0.41
13 Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) 3485 0.11
14 БНО 94515 2.91
15 ПП НАЦИЯ 897 0.03
16 ПП МИР 3653 0.11
17 Граждани от Протеста 2356 0.07
18 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 150940 4.65
19 ПП Глас Народен 8308 0.26
20 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 16868 0.52
21 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 42057 1.30
22 ПП ПРАВОТО 2165 0.07
23 ПП Благоденствие-Обединение-Градивност 1586 0.05
24 ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 75926 2.34
25 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 5554 0.17
26 Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 3438 0.11
27 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) 3342 0.10
28 ГЕРБ-СДС 837707 25.80
29 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 565014 17.40
30 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 3408 0.10
Пламен Владимиров Масарлиев – независим, издигнат в Първи изборен район – Благоевградски 169 0.01
Давид Леон Леви – независим, издигнат в Двадесет и четвърти изборен район - София 259 0.01
Не подкрепям никого 47749 1.47
Общо за страната и извън страната 3247470  

ІІ. В изборите за народни представители за Четиридесет и петото Народно събрание няма избрани независими кандидати.

ІІІ.Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 4 април 2021 г. (без гласовете за независимите кандидати и „Не подкрепям никого“) – 127 971.72 (сто двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и едно цяло и седемдесет и две стотни) гласа.

IV. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:

Партия/коалиция Действителни гласове %
БСП за БЪЛГАРИЯ 480146 14.79
Движение за права и свободи - ДПС 336306 10.36
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 302280 9.31
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 150940 4.65
ГЕРБ-СДС 837707 25.80
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 565014 17.40
Общо: 2672393  

V. Разпределя мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители - Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Партия/коалиция Гласове Мандати Дял
БСП за БЪЛГАРИЯ 480146 43 17.92%
Движение за права и свободи - ДПС 336306 30 12.50%
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 302280 27 11.25%
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 150940 14 5.83%
ГЕРБ-СДС 837707 75 31.25%
ИМА ТАКЪВ НАРОД 565014 51 21.25%
Общо 2672393 240  

В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове, както и независимите кандидати и „Не подкрепям никого“.

VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:

Изборен район БСП за БЪЛГАРИЯ Движение за права и Свободи - ДПС ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! ГЕРБ-СДС ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД Общо мандати
1. Благоевградски 2 2 1 0 4 2 11
2. Бургаски 2 2 1 2 4 3 14
3. Варненски 2 1 2 1 5 4 15
4. Великотърновски 2 1 1 0 2 2 8
5. Видински 1 0 0 0 2 1 4
6. Врачански 1 1 0 1 2 1 6
7. Габровски 1 0 0 0 2 1 4
8. Добрички 1 1 1 0 2 1 6
9. Кърджалийски 0 3 0 1 1 0 5
10. Кюстендилски 1 0 0 0 2 1 4
11. Ловешки 1 1 0 0 2 1 5
12. Монтана 1 1 0 0 2 1 5
13. Пазарджишки 2 2 0 0 3 2 9
14. Пернишки 1 0 0 0 2 1 4
15. Плевенски 2 1 0 0 3 3 9
16. Пловдив 2 0 2 1 3 3 11
17. Пловдивски 3 1 1 1 3 2 11
18. Разградски 0 2 0 0 1 1 4
19. Русенски 2 1 1 0 2 2 8
20. Силистренски 1 1 0 0 1 1 4
21. Сливенски 1 1 1 0 2 1 6
22. Смолянски 1 1 0 0 1 1 4
23. София 23 2 0 6 1 4 3 16
24. София 24 2 0 4 1 3 2 12
25. София 25 2 0 3 2 4 3 14
26. Софийски 1 1 1 0 3 2 8
27. Старозагорски 2 1 1 1 3 3 11
28. Търговищки 1 2 0 0 1 0 4
29. Хасковски 1 1 1 1 3 1 8
30. Шуменски 1 2 0 0 2 1 6
31. Ямболски 1 0 0 1 1 1 4
Общо 43 30 27 14 75 51 240

VІІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

АА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения