Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2426-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски

Постъпила е молба с вх. № НС-15-377 от 07.04.2021 г. от Христо Здравков Данев, назначен с Решение № 2021-НС от 11.02.2021 г. на ЦИК за член на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски. С молбата си г-н Данев иска да бъде освободен като член на РИК по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски, Христо Здравков Данев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения