Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2425-МИ
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-11 от 08.04.2021 г. е постъпило предложение от Ешреф Вели Реджеб – председател на общинската организация на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Никола Козлево. Предлага на мястото на Михаил Костов Парталозов – председател на ОИК, да бъде назначена Десислава Иванова Христова.

Към предложението са приложени: заявление от Михаил Костов Парталозов за освобождаването му като председател на ОИК – Никола Козлево, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Иванова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Михаил Костов Парталозов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Десислава Иванова Христова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения