Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2424-НС
София, 12 април 2013 г.

ОТНОСНО: постъпили жалби относно неправомерно извършвана предизборна агитация в предаване по TV7

Постъпили са жалби от Ивелина Иванова, заведена с вх. № 815-НС от 12.04.2013 г. и от Мирена Желева, заведена с вх. № 816-НС от 12.04.2013 г., за осъществявана агитация с плакати с номера на бюлетината на „ГОРДА България" в предаването на живо на Николай Бареков по TV7 от гр. Стара Загора на 11 април 2013 г. Към жалбите са изпратени снимки и линк за предаването с искане и на двамата жалбоподатели да бъде обърнато сериозно внимание и наложени съответните санкции.
Така подадените жалби касаят едно и също събитие, предавано по TV7, поради което Централната избирателна комисия счита, че те следва да бъдат обединени за съвместно разглеждане.
Жалбите са допустими като подадени в предвидени от закона 24-часов срок, разгледани по същество същите са неоснователни.
Централната избирателна комисия взе предвид, че безспорно претендираната агитация е извършена на 11 април 2013 г., т.е. преди срока за откриване на кампанията, който съобразно разпоредбата на чл. 128 от Изборния кодекс, е 30 дни преди изборния ден - 12 април 2013 г.
Водима от горното Централната избирателна комисия приема, че не са налице предвидените в закона възможности за санкциониране на съответната електронна медия с оглед обстоятелството, че претендираната незаконосъобразна агитация е извършена преди откриване на предизборната кампания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 128 и чл. 149, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Ивелина Иванова, заведена с вх. № 815-НС от 12.04.2013 г., и на Мирена Желева, заведен с вх. № 816-НС от 12.04.2013 г., за осъществявана агитация с плакати с номера на бюлетината на „ГОРДА България" в предаването на живо на Николай Бареков по TV7 от гр. Стара Загора на 11 април 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения