Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2423-НС
София, 12 април 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс и задание за провеждане на процедура за възлагане изработката на аудио-визуални произведения с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ резултатите на допуснатите до участие в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:
„ПУБЛИТИКС МЕДИА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, ЕИК 201501023: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 69,4 точки; финансова оценка 13,1 точки; крайна оценка - 82,5 точки.
„ДЕКОНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, със седалище гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, и адрес на управление гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, ЕИК 131419136: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 67,2 точки; финансова оценка 16,7 точки; крайна оценка - 83,9 точки.
„БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, ЕИК 131111149: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 67,6 точки; финансова оценка - 30 точки; крайна оценка - 97,6 точки.
„МАНИФАКТУРА" ЕООД, със седалище гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, и адрес на управление гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, ЕИК 200622164: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 68,8 точки; финансова оценка 21,6 точки; крайна оценка - 90,4 точки.
2. КЛАСИРА участниците в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:
На първо място: „БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, с крайна оценка 97,6 точки.
На второ място: „МАНИФАКТУРА" ЕООД, със седалище гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, и адрес на управление гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, с крайна оценка - 90,4 точки.
На трето място: „ДЕКОНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, с крайна оценка - 83,9 точки.
На четвърто място: „ПУБЛИТИКС МЕДИА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, с крайна оценка - 82,5 точки.

3. ОПРЕДЕЛЯ за спечелил конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. „БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, с представляващ Виктория Емилова Миткова - управител.

4. УПЪЛНОМОЩАВА главния секретар на администрацията на ЦИК да подпише договора с определения за спечелил конкурса.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения