Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2422-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: заявление от Павлин Красимиров Ганчев с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в Седми изборен район – Габровски, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-75/08.04.2021 г. от Павлин Красимиров Ганчев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в Седми изборен район – Габровски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС, и да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в Седми изборен район – Габровски.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Павлин Красимиров Ганчев не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в Седми изборен район – Габровски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на  коалиция ГЕРБ – СДС в Седми изборен район – Габровски, Павлин Красимиров Ганчев, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения