Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2420-МИ
София, 30 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Николов Димитров против решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, в частта относно определяне състава на СИК № 171400027 – с. Малък Поровец

Във връзка с жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-141/24.09.2015 г. от Димитър Николов Димитров против решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, в частта относно определяне състава на СИК № 171400027 – с. Малък Поровец в ЦИК беше внесен следният проект на решение:
„Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-141/24.09.2015 г. от Димитър Николов Димитров против решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, в частта относно определяне състава на СИК № 171400027 – с. Малък Поровец.
В жалбата по същество се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради това че регистрираният кандидат за кмет на с. Малък Поровец Илия Илиев се намира във фактическо съжителство („живее на семейни начала“) с назначената с решение № 72 Петя Георгиева за член на секционна избирателна комисия № 171400027 – с. Малък Поровец.

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователна.

От ОИК – Исперих, са представени следните документи: писмо от кмета на община Исперих за проведени консултации за съставите на СИК; предложенията на кмета на община Исперих за съставите на СИК; решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих; извлечения от протокол № 17 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих; удостоверения за постоянен и настоящ адрес на посочените по-горе лица.

В Изборния кодекс, а и в българското законодателство липсва легално определение на понятието „фактическо съжителство“, начин, способи и доказателствени средства за установяване на това обстоятелство. Адресната регистрация не е достатъчно основание да се определи, че между две лица е налице фактическо съжителство, като специфична връзка между тях. В случая по преписката няма други представени и ангажирани доказателства в тази насока, поради което твърденията за незаконосъобразност на решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, са необосновани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 5 и чл. 96 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                  

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Димитър Николов Димитров против решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, в частта относно определяне състава на СИК № 171400027 – с. Малък Поровец, като неоснователна“.

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че следва да се уважи жалбата като основателна. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение на ЦИК по жалбата от Димитър Николов Димитров против решение № 72 от 23.09.2015 г. на ОИК – Исперих, в частта относно определяне състава на СИК № 171400027 – с. Малък Поровец.

От присъстващите в залата гласували 18 членове на ЦИК: „за“ – 11 (Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман и Таня Цанева); „против“ – 7 (Цветозар Томов, Емануил Христов, Румен Цачев, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков), поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 и 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения