Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 242-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Куклен, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Куклен, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-241 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Куклен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Куклен, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Георгиева Шаркова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Асенов Узунов

 

СЕКРЕТАР:

Ерджан Рамадан Ферат

 

ЧЛЕНОВЕ:

Костадин Кирилов Грозданов

 

 

Христо Атанасов Семерджиев

 

 

Георги Теофилов Стефанов

 

 

Веска Желязкова Кралева

 

 

Костадин Петров Кърпачев

 

 

Мария Минчева Георгиева

 

 

Петко Лазаров Даскалов

 

 

Веселин Паскалев Лятев

 

 

Елена Илиева Апостолова

 

 

Гюлсерай Инаетова Салиева

 

 

Надрие Мюмюнова Мурадова

 

 

Мария Стоянова Талева

 

 

Владимир Николов Николов

 

 

Теодора Георгиева Кехайова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения