Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2417-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: заявление от Искра Димитрова Михайлова-Копарова с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-1646/06.04.2021 г. от Искра Димитрова Михайлова-Копарова – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, и да не бъде обявена за избрана за народен представител от РИК в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Искра Димитрова Михайлова-Копарова не следва да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избрана за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Искра Димитрова Михайлова-Копарова, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения