Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2416-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: : заявление от Хасан Азис Исмаил с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-189/05.04.2021 г. от Хасан Азис Исмаил – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, и да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в Девети изборен район – Кърджалийски.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Хасан Азис Исмаил не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕ Ш И : 

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски, Хасан Азис Исмаил, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения