Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на решение от 4 април 2021 г. на СИК № 321300144, гр. Майнхайм, ФР Германия

В Централната избирателна комисия e постъпило решение от 4 април 2021 г. на СИК № 321300144, гр. Майнхайм, ФР Германия, за допускане на видео заснемане на процеса на броене на бюлетини, без да се снимат лица и лични данни и записват гласове.

В чл. 272 от Изборния кодекс са уредени категориите лица, които имат право да присъстват в изборното помещение при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, а именно: кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 272 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение от 4 април 2021 г. на СИК № 321300144, гр. Майнхайм, ФР Германия, за допускане на видео заснемане на процеса на броене на бюлетини, без да се снимат лица и лични данни и записват гласове.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения