Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 241-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ситово, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ситово, област Силистра, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-228 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ситово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ситово, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Симеонова Русчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емин Фераимов Шакиров

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Петрова Великова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мариана Петрова Панова

 

 

Ваня Йорданова Драгоева

 

 

Иван Маринов Димитров

 

 

Никола Йорданов Йорданов

 

 

Андриан Димитров Андреев

 

 

Венета Любенова Гаврилова

 

 

Лилия Великова Чавдарова

 

 

Емрен Мехмед Сюлейман

 

 

Галина Борисова Панайотова

 

 

Чавдар Стоянов Ченев

 

 

Юмихан Назъм Расим

 

 

Елена Станчева Арсова

 

 

Милена Йорданова Димитрова

 

 

Димчо Нейков Кьосев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения