Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2407-НС
София, 4 април 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, извършено от онлайн изданието „budnavarna.com“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал № С-14/04.04.2021 г. от Р. Ш. за извършено нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден от онлайн изданието „budnavarna.com“ на 03.04.2021 г.

Централната избирателна комисия извърши проверка на 04.04.2021 г. към 12:18 ч. на онлайн изданието „budnavarna.com“, и установи, че на 03.04.2021 г. в онлайн изданието са публикувани снимки на Корнелия Нинова – председател на ПП „Българска социалистическа партия“ и на Костадин Костадинов – председател на ПП „Възраждане”. Под снимките са публикувани агитационни материали със заглавия „КОРНЕЛИЯ НИНОВА: МОМЕНТЪТ Е РЕШАВАЩ – САМО БСП МОЖЕ ДА СВАЛИ ГЕРБ ОТ ВЛАСТ“ и „КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: ИСКАМЕ СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ ПРИ КОРУПЦИЯ, ПОДКРЕПЯМЕ КИТАЙСКИЯ МОДЕЛ“

Централната избирателна комисия приема, че съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от Р. Ш. за извършено нарушение на забраната за допускане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден от онлайн изданието „budnavarna.com“ на 03.04.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения