Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2404-НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1537-НР от 25 август 2015 г. относно утвърждаване на технически характеристики на бюлетината за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 17 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 19 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1537-НР от 25 август 2015 г. относно утвърждаване на технически характеристики на бюлетината за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

  1. Думите „отстъп с размер 10 мм“ се заменят с „отстъп с размер 15 мм“;
  2. Думите „между квадратите е 5 мм“ се заменят с „между квадратите е 10 мм“.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1537-НР/

Календар

Решения