Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2403-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Преброяване на контролните разписки от машинното гласуване се извършва в 93 избирателни секции, в които се провежда машинно гласуване – по три секции във всеки изборен район.

2. Избирателните секции по т. 1 се определят от Централната избирателна комисия на случаен принцип, оповестяват се в 20,00 часа на 4 април 2021 г. и се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Централната избирателна комисия незабавно уведомява районните избирателни комисии за определените секции.

3. Всяка районна избирателна комисия уведомява председателите на определените секции, че трябва да извършат преброяване на контролните разписки от машинното гласуване. Районната избирателна комисия осигурява за всяка секция констативен протокол (Приложение № 1) и плик, върху който има надпис „Протокол от контролните разписки“ и деветцифрения номер на секцията.

4. След установяване на резултатите от гласуването и попълване на протокола на СИК (Приложение № 97-НС-хм), членовете на СИК от определените секции изваждат контролните разписки и преброяват подадените гласове от машинното гласуване за всяка кандидатска листа, получените преференции от всеки кандидат на партия и коалиция, както и гласовете „Не подкрепям никого“.

5. След преброяване на контролните разписки секционната избирателна комисия вписва резултатите в предадения им констативен протокол. Членовете на СИК подписват протокола, след което го поставят в предадения им плик. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК.

6. Контролните разписки се опаковат и прибират в чувала (торбата) по реда на Решение № 2220-НС от 15.03.2021 г. на ЦИК.

7. Секционната избирателна комисия предава запечатания плик по т. 5 на РИК заедно с другите книжа и материали. Пликът не се разпечатва.

8. Районната избирателна комисия предава на ЦИК трите запечатани плика от трите избирателни секции.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения