Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2403-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Преброяване на контролните разписки от машинното гласуване се извършва в 93 избирателни секции, в които се провежда машинно гласуване – по три секции във всеки изборен район.

2. Избирателните секции по т. 1 се определят от Централната избирателна комисия на случаен принцип, оповестяват се в 20,00 часа на 4 април 2021 г. и се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Централната избирателна комисия незабавно уведомява районните избирателни комисии за определените секции.

3. Всяка районна избирателна комисия уведомява председателите на определените секции, че трябва да извършат преброяване на контролните разписки от машинното гласуване. Районната избирателна комисия осигурява за всяка секция констативен протокол (Приложение № 1) и плик, върху който има надпис „Протокол от контролните разписки“ и деветцифрения номер на секцията.

4. След установяване на резултатите от гласуването и попълване на протокола на СИК (Приложение № 97-НС-хм), членовете на СИК от определените секции изваждат контролните разписки и преброяват подадените гласове от машинното гласуване за всяка кандидатска листа, получените преференции от всеки кандидат на партия и коалиция, както и гласовете „Не подкрепям никого“.

5. След преброяване на контролните разписки секционната избирателна комисия вписва резултатите в предадения им констативен протокол. Членовете на СИК подписват протокола, след което го поставят в предадения им плик. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК.

6. Контролните разписки се опаковат и прибират в чувала (торбата) по реда на Решение № 2220-НС от 15.03.2021 г. на ЦИК.

7. Секционната избирателна комисия предава запечатания плик по т. 5 на РИК заедно с другите книжа и материали. Пликът не се разпечатва.

8. Районната избирателна комисия предава на ЦИК трите запечатани плика от трите избирателни секции.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения