Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2401-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Централната избирателна комисия служебно установи, че Алкан Конак е назначен за член на Секционна избирателна комисия № 325900414 извън страната с Решение № 2325-НС от 27.03.2021 г. на ЦИК и за застъпник извън страната, предложен от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с Решение № 2291-НС 24.03.2021 г.

Член 3 от Изборния кодекс не допуска едно лице да участва в повече от едно качество в изборния процес, в т.ч. като член на секционна избирателна комисия и като застъпник на кандидатска листа.

Като взе предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 във връзка с чл. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2291-НС от 24 март 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като застъпник на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в избирателните секции извън страната Алкан Конак, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения