Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2401-МИ
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Николай Петров Гацев като кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложен от ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

С вх. № МИ-00-196 от 29.09.2015 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по раздел V, т. 5 от Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК. При проверката е установено, че Николай Петров Гацев е регистриран като кандидат за кмет на Столична община и като кандидат за кмет на район Оборище в Столична община по предложение на ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“.

С решение № 576-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Столична община е регистрирала Николай Петров Гацев, ЕГН …, за кандидат за кмет на Столична община, по предложение на ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ с вх. № 292 от 22.09.2015 г, заведено под № 11 на 22.09.2015 г. в 10.00 часа в регистъра на кандидатите за кмет на община на ОИК.

С решение № 581-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Столична община е регистрирала Николай Петров Гацев, ЕГН …, за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, по предложение на ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ с вх. № 294 от 22.09.2015 г., заведено под № 285 на 22.09.2015 г. в 10.20 часа в регистъра на кандидатите за кмет на район на ОИК.

Съгласно чл. 413, ал. 2 от ИК кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. В случай, че кандидат за кмет бъде регистриран в повече от един изборен район, съгласно чл. 413, ал. 5 от ИК, действителна е първата по време регистрация. Видно от решенията на ОИК – Столична община първата по време регистрация на Николай Петров Гацев е регистрацията, извършена с решение № 576-МИ от 22.09.2015 г., като кандидат за кмет на Столична община. Следващата по време регистрация като кандидат за кмет на район Оборище в Столична община следва да бъде обявена за недействителна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 402, т. 2 във връзка с чл. 413, ал. 2, 5-8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Николай Петров Гацев, ЕГН …, за кандидат за кмет на район Оборище в Столична община, предложен от ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“ и регистриран с решение № 581-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Столична община.

Решението да се обяви незабавно и да се уведомят ОИК – Столична община, кандидатът Николай Петров Гацев и предложилата го партия ПП “НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения