Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2400-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“

С Решение № 2391-НС от 3 април 2021 г. на ЦИК лицата Спас Петров Попадиин, ЕГН … и Георги Николов Кафтанов, ЕГН …, са регистрирани като наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“.

След извършена служебна проверка се установи, че лицата са регистрирани и като представители на коалиция в Първи изборен район – Благоевградски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и т. 8.1. от Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“, както следва:

- Спас Петров Попадиин, ЕГН … и

- Георги Николов Кафтанов, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения