Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
София, 30 март 2019 г.

ОТНОСНО: заявления с искане за необявяване за народни представители от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски

Постъпило е писмо с вх. № НС-02-3 от 29.03.2019 г., с което Председателят на Народното събрание уведомява Централната избирателна комисия, че са прекратени пълномощията на народния представител Цветан Генчев Цветанов, избран от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, и моли ЦИК да обяви за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски. Към писмото е приложено Решение на Народното събрание от 29 март 2019 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Цветан Генчев Цветанов като народен представител от Четвърти изборен район – Великотърновски.

Преди произнасянето на Централната избирателна комисия с решение за обявяване на народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в ЦИК са постъпили следните искания:

Със заявление вх. № НС-10-1/30.03.2019 г. Георги Петров Недев, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители под № 11 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък А, прави искане и декларира, че не желае да бъде обявяван за избран за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Със заявление вх. № НС-10-3/30.03.2019 г. Любомира Симеонова Попова, кандидат за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в произведените на 26 март 2017 г., под № 2 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, следващ Георги Петров Недев, прави искане и декларира, че не желае да бъде обявявана за избрана за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Със заявление вх. № НС-10-4/30.03.2019 г. Николен Веселинов Стойнов, кандидат за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в произведените на 26 март 2017 г., под № 3 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, следващ Любомира Симеонова Попова, прави искане и декларира, че не желае да бъде обявяван за избран за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Със заявление вх. № НС-10-2/30.03.2019 г. Даниела Тодорова Арабаджиева, кандидат за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в произведените на 26 март 2017 г., под № 6 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, следваща Николен Веселинов Стойнов, прави искане и декларира, че не желае да бъде обявявана за избрана за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Във връзка с постъпилото писмо на Председателя на Народното събрание и взетото от 29 март 2019 г. решение за прекратяване пълномощията на народния представител Цветан Генчев Цветанов за ЦИК възниква задължението да обяви за народен представител следващия кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Централната избирателна комисия приема, че гореописаните заявления, с които лицата правят искане и декларират, че не желаят да бъдат обявявани за народни представители от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, по своята същност представляват искания от лицата да не бъдат обявявани за народни представители от района, за който са подадени заявленията. Следва срещу имената на лицата в списък А и списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването им за народни представители.

С оглед гореизложеното подалите заявления лица не следва да бъдат обявени за народни представители от листата на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК.

Предвид което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за народни представители Георги Петров Недев, ЕГН …, Любомира Симеонова Попова, ЕГН …, Николен Веселинов Стойнов, ЕГН …, Даниела Тодорова Арабаджиева, ЕГН …, кандидати за народни представители от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения