Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2393-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдател от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ)

С Решение № 2381-НС от 2 април 2021 г. на ЦИК лицето Васко Лилов Василев, ЕГН …, е регистриран като наблюдател от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

След извършена служебна проверка се установи, че същото лице е регистрирано и като член на секционна избирателна комисия № 263400018.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и т. 8.1. от Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) – Васко Лилов Василев, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения