Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2390-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци, защитата на бюлетините, реда за отпечатването и опаковането им за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 162, ал. 1 във връзка с чл. 162, ал. 2, чл. 165 и 166 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава технически образци и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно приложения № 1 и 2, които са неразделна част от решението.

2. При производството и отпечатването на бюлетините да се спазват следните изисквания:

2.1. Бюлетините не могат да бъдат по-къси от 250 мм. При изработването на бюлетините с минимална дължина и при отпечатване на съдържанието им съобразно техническите образци се отпечатват толкова полета, колкото са партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, съответно кандидат, а останалата част от лицевата страна не се попълва.

2.2. Бюлетините с дължина от 250 мм до 500 мм се сгъват на една гънка по дължината на бюлетината, така че бюлетината да е сгъната на две равни части.

2.3. Бюлетините с дължина над 500 мм се сгъват на две успоредни гънки по дължината на бюлетината на равни разстояния една от друга, така че бюлетината да е сгъната на четири равни части.

2.4. Сгънатите бюлетини по т. 2.2., съответно т. 2.3., се слепват в кочан по 50 броя откъм външната гънка; лепилният слой следва да заема до половината от широчината на сгънатата бюлетина и да е върху средната част на гънката.

3. Техническите образци не се публикуват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения