Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2389-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в РИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 468-НС/05.04.2013 г. от Павел Алексеев Христов - административен секретар на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на РИК - Варна с оглед изявено желание от  Калин Светославов Калевски да бъдат прекратени пълномощията му като член на РИК - Варна.

Предложено е на негово място за член на РИК - Варна да бъде назначена Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ... - от квотата с резерви на ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: пълномощни и заявление от Калин Калевски за прекратяване на пълномощията му като член на РИК - Варна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Варна, област Варна, Калин Светославов Калевски, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна, област Варна, Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения