Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2389-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в РИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 468-НС/05.04.2013 г. от Павел Алексеев Христов - административен секретар на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на РИК - Варна с оглед изявено желание от  Калин Светославов Калевски да бъдат прекратени пълномощията му като член на РИК - Варна.

Предложено е на негово място за член на РИК - Варна да бъде назначена Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ... - от квотата с резерви на ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: пълномощни и заявление от Калин Калевски за прекратяване на пълномощията му като член на РИК - Варна.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Варна, област Варна, Калин Светославов Калевски, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна, област Варна, Румяна Денчева Цветкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения