Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2388-НС
София, 5 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 13-НС/02.04.2013 г. на РИК № 26 – Софийска област

С вх. № 440-НС/04.04.2013 г. в ЦИК е постъпила по електронната поща жалба от ПП „ГЕРБ", подписана от Росица Иванова Тодорова като общински ръководител на политическата партия, срещу решение № 13-НС/02.04.2013 г. на РИК № 26 - Софийска област, в частта досежно определяне местата в ръководствата на СИК на територията на община Годеч, като неправилно и в нарушение на чл. 2, ал. 4 от Методиката за определяне на съставите на СИК - приложение № 1 към Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК за ПП „ГЕРБ" са определи 20 места в ръководствата, вместо 21, а за коалиция от партии „Коалиция за България" 9 места, вместо полагаемите се 8. Иска се поправка на явна фактическа грешка в тази част от решението.

Към жалбата не се прилагат доказателства. Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област е изпратила свое решение № 13-НС/02.04.2013 г., както и копия от пълномощните на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ".

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Действително съгласно Методиката за определяне съставите на СИК - приложение № 1 към Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК на ПП „ГЕРБ" в съответствие и с нормата на чл. 35, ал. 3 от ИК се полагат 21 места в ръководствата на СИК на територията на община Годеч, а на коалиция от партии „Коалиция за България" се полагат 8 места.

С оглед на изложеното жалбата следва да бъде уважена и решение № 13-НС/02.04.2013 г. на Р|ИК № 26 - Софийска област да бъде изменено, като за ПП „ГЕРБ" бъдат определени 21 места в ръководствата на СИК на територията на община Годеч и 8 места в ръководствата на коалиция от партии „Коалиция за България".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс и приложение № 1 към Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 2 на решение № 13-НС/02.04.2013 г. в частта за  община Годеч, като определя 21 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ" и 8 места в ръководствата на СИК за коалиция от партии „Коалиция за България".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения